Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta

————

Phúc Cho Những Ai (Tv 127)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————–

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

————————

Lời Thề

————————–

Yêu Trong Tình Chúa (Hồng Trần)

————————-

Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

———————–

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

——————

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: