Chủ Đề: Đối xử nhân hậu với tha nhân.

—————-

Bước Vào (Lm. Phạm Liên Hùng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

(TV.68 ) Các bạn khiêm cung hãy tìm kiếm Chúa, lòng hãy hỉ hoan, hãy hồi sinh.(Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

———————————–

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

———————–

Có Bao Giờ (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1+2:

————————–

Xin Ban Cho Con (Mk. Thúy Trang)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: