Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi.

(Tháng Thánh Tâm Chúa)

——————————–

Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————————–

(TV. 8 ) Lạy Chúa là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————————

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

—————————————-

Thượng Tiến Lên Ba Ngôi (Nguyễn Q. Hưng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————————-

Một Giọt Sương (Nguyễn Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————-

Ngợi Khen Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: