Chủ Đề: Chúa lên trời: Niềm hy vọng của chúng ta.

(Kết thúc Tháng Hoa Đức Mẹ)

————————–

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————————————-

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

————————-

(TV. 46) Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. (Tường Ân)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————————————-

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————-

Lời Chân Thành

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————————

Chúa Đã Lên Trời (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————

Cùng Nhau Bước Vào Đời (L.Guillot – Đ. Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: