Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

—————————————

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

————————-

(TV. 66) Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa… chư dân hãy ca tụng Ngài. (Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

———————————

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————————

Lễ Vật Tri Ân (Vô Khuyết)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————–

Tình Yêu Thiên Chúa (Thế Thông- Đình Diễn)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————————————-

Hoa Đời Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: