Chủ Đề: Hãy yêu thương nhau.

(Tháng Hoa Đức Mẹ)

————————————–

Đâu có tình yêu thương (Kim Long)

————————————-

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

————————————

(TV. 144) Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con, đến muôn đời con ca tụng uy danh của Ngài. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————————————-

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————————

Tình Cha (Hải Ánh)

—————————–

Nguồn sống yêu thương (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

—————–

Mẹ Ngàn Hoa (Sơn Ca)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: