Lễ Chúa Tình Thương – Chúa Nhật Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chủ Đề: Phúc cho ai không thấy mà tin.

———————-

Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

————————

Rảy Nước Thánh 2 (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

———————————

(TV. 117) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (Tường Ân)

Audio Midi Soprano/Tenor:

Audio Midi Alto/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————

Alleluia Mùa Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————-

Tiến Ca Phục Sinh (JXR Bùi Văn Tường)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————————

Con Xin Tin (Hùng Lân)

Audio Midi Soprano/Alto:

Audio Midi Tenor/Bass:

Audio Midi Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

———————–

Xin Ngợi Khen Cha (Thành Tâm)

Audio Midi Soprano/Alto/Bass:

Audio Midi Tenor: