4:00 PM @ Trung Tâm Công Giáo

Chủ Đề: Chúa đã sống lại. Alleluia! Alleluia!.

Nghi Thức Vọng Phục Sinh 2022 (Bỏ phần dự tòng)

- Không có ca nhập lễ

- Cha chủ tế bắt đầu với lời mở đầu Phần phụng vụ Lời Chúa (trang 4 của Tập “Nghi thức phụng vụ tuần thánh – Linh mục “)

- Bài đọc Xuất hành như trên, đáp ca, lời nguyện (trang 6-7)

- Hát kinh Vinh danh, lời nguyện nhập lễ ( trang 9)

- Bài đọc thư gửi tín hữu Roma như trên, đáp ca ( trang 9)

- Alleluia & Phúc âm (trang 10)

———————

Đáp Ca Xuất Hành: (Hoàng Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

——————————–

Đáp Ca: Tv 117 Hãy Hát Mừng Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio:

Live:

———————————-

Rảy Nước Thánh 2 (Giám Mục Nguyễn Văn Hòa)

Audio:

———————————-

Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———————————–

Niềm Vui Phục Sinh (Lm. Văn Chi)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

——————————–

Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

———————–

Thánh Ca Phục Sinh (Monseigny)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Live:

The End.

———————

Nghi Thức Thứ Bảy Vọng Phục Sinh ( Lễ Chính)

Tắt các đèn trong nhà thờ, linh mục bắt đầu nghi thức đốt lửa.

Sau khi linh mục lấy lửa châm vào nến Phục Sinh và đọc “Xin ánh sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển phá tan u tối trong tâm trí chúng con”, thì sửa soạn đi kiệu lên bàn thờ. Khi linh mục hát “Ánh Sáng Chúa Kitô” thì thưa “Tạ Ơn Chúa”

Công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Sau khi Công Bố Tin Mừng Phục Sinh đến phần các bài đọc Cựu Ước. Sau mỗi bài đọc Ca đoàn hát Đáp Ca.

Sau khi hát xong bài Đáp Ca cuối cùng của các bài Cựu Ước, linh mục đọc Lời Nguyện.

Sau khi linh mục đọc lời nguyện thì đốt nến trên bàn thờ và hát Kinh Vinh Danh (có rung chuông)

Sau kinh Vinh Danh, linh mục đọc Lời Nguyện.

Bài đọc Thánh Thư.

Sau bài Thánh Thư, bắt đàn cho linh mục xướng ALLELUIA (3 lần)

Sau khi linh mục xướng Alleluia, Ca đoàn hát Đáp Ca: Tv117 (Thí dụ: Đáp Ca Phục Sinh)

Sau bài Đáp Ca thì đọc Phúc Âm và giảng.

Sau bài giảng đến phần Phụng Vụ Phép Rửa, Linh mục đọc Lời Nguyện.

Sau lời nguyện, hát Kinh Cầu Các Thánh (nếu có người Rửa tội)

Linh mục Làm Phép Nước và nghi thức Rửa Tội + Thêm Sức (có thể hát một số bài trong nghi thức rửa tội)

Lập lại lời hứa phép rửa tội.

Sau câu “Thưa Con Tin” cuối cùng, linh mục đọc Lời Nguyện và Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước” (thí duï) khi linh mục rảy nước phép trên dân chúng.

Sau phần Rảy Nước Phép, đến phần Lời Nguyện Giáo Dân (không có Kinh Tin Kính)

Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, hát Ca Dâng Lễ và Thánh lễ tiếp tục như thường.