Ăn năn xám hối

Con Nay Trở Về (Hùng Lân)

Hãy Trở Về (Ngọc Khôn)

Tâm Tình Sám Hối (Nguyễn Duy)

—————–

Thánh Vịnh 50 (Tường Ân)

Thánh Vịnh 50 (Xuân Minh)

Thánh Vịnh 50 (Đinh Công Huỳnh)

—————-
Tung Hô Tin Mừng: Thứ Tư Lễ Tro (Đinh Công Huỳnh)

—————————

Dâng Hồn Xác (Hùng Lân)

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

————

Về Với Cát Bụi (Văn Chi)

Giọt Lệ Thống Hối (Văn Chi)

Chúa Không Lầm (Kim Long)

Lời Kinh Nguyện Trầm (Đỗ Vy Hạ)

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)

Phận Người Mỏng Manh (Đinh Công Huỳnh)

——–

Giọt Lệ Thống Hối (Tâm Bảo)

(Sẽ không hát khi nghi thức xức tro được dời vào cuối thánh lễ)

——————–
Làm Phép & Xức Tro:

Hỡi Người Hãy Nhớ (Kim Long)

Người Là Bụi Tro (P. Đ. Huyến – V. Đ. Ân)