Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình, hãy biết yêu thương.

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (Ngọc Linh)

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

———————–

(TV 70) (Tường Ân)

(TV 70) (Mi Giáng)

(TV 70) (hvh)

—————-

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

———————

Như Lời Ngôn Sứ (Nguyễn Duy)

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Chúa Sẽ Đền Bù (Nguyễn Văn Độ – Mi Trầm)

————————–
Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)