Chủ Đề: Qua phép lạ tại tiệc cưới Cana xứ Galiêa, ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 95) Hãy tường thuật, tường thuật phép lạ của Chúa giữa chư dân. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)

Bao La Tình Chúa (Giang Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Live:

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

——————————-
Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

(TV 95) Hãy tường thuật, tường thuật phép lạ của Chúa giữa chư dân. (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lạy Cha Rất Thánh (Vương Diệu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Niềm Tin (Hải Triều – hòa âm: T.Ch)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: