Chủ Đề: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta.”
(Chúa Giêsu là Đấng cứu tinh ngàn đời trông đợi)

(Chúa Nhật 1C Quanh Năm – Kết thúc Mùa Giáng Sinh)

Trên Sông Giodan (hvh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Thánh Vịnh 28 (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Dâng Ngài Đời Con (Phương Ý – Nguyễn Hùng Cường)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————–

Chúa Chịu Phép Rửa (Thanh Lâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Thánh Vịnh 28 (Tường Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Dec:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Bánh (Duy Tân)

Audio:

Vì Yêu (Ân Đức)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: