Chủ Đề: Hãy vui lên vì Chúa gần đến.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

————————–

Giêsu Nguồn Sáng – Christ, Be Our Light (B. Farrell – lời Việt: Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


Mừng Vui Lên – Thánh Vịnh – Is 12 (Tường Ân)

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Dâng Trông Đợi (Dominic)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

Để Chúa Đến (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel)
(Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

THE END.
———————–

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)

Vui Lên (Mi Trầm – hòa âm: Đ. C. H.)

Hãy Vui Luôn (Nguyễn Hữu Triết – Trần Văn Huyến)

Giêsu Nguồn Sáng – Christ, Be Our Light (B. Farrell – lời Việt: Phan Hoàng)

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh – Kim Long )

————————–
Mừng Vui Lên – Thánh Vịnh – Is 12 (Tường Ân)

Thánh Vịnh – Is 12 (Xuân Minh)

Đấng Thánh Israel – Thánh Vịnh – Is 12 (Đinh Công Huỳnh)

—————

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

—————-

Dâng Niềm Đợi Mong (Tường Ân)

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

Dâng Niềm Mong Đợi (Trần Quang Đức)

Lễ Dâng Trông Đợi (Dominic)

Lễ Dâng Mong Đợi (Nguyễn Duy)

————————-

Để Chúa Đến (Nguyễn Duy)

Xin Ngài Hãy Đến (Nguyễn Duy)

Hướng Tâm Hồn Lên (Dao Kim)

Mong Chờ Giêsu (Negro Spiritual – LV: Vũ Khởi Phụng)

———————

Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel)
(Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Trông Đợi (Didier Rimaud)