Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
(Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng)

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

—————-

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thánh Vịnh 125 (hvh)

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Live:

Trông Đợi (Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

THE END.
———————–

Chúa Ngự Đến (Trần Anh Linh)

Chúa Sắp Ngự Đến (Thiên Duyên)

Chúa Sẽ Đến Cứu Độ (Trầm Hương, FMSR)

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh – Kim Long )

————————–
Chúa Đối Xử Đại Lượng – Thánh Vịnh 125 (Mi Giáng)

Thánh Vịnh 125 (hvh)

Chúa Đối Xử Đại Lượng- Thánh Vịnh 125 (Huỳnh Minh Kỳ)

—————

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

—————-

Dâng Niềm Đợi Mong (Tường Ân)

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

Dâng Niềm Mong Đợi (Trần Quang Đức)

Lễ Dâng Trông Đợi (Dominic)

Lễ Dâng Mong Đợi (Nguyễn Duy)

————————-

Nước Trời Đã Gần (Thành Tâm)

Hãy Dọn Đường Chúa (Thiên Hồ)

Tiếng Kêu Trong Sa Mạc (Kim Ngân)

Hãy Dọn Tâm Hồn (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

Hãy Dọn Đường Cho Chúa ( Đinh Công Huỳnh)

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Đinh Công Huỳnh)

Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (N.H.C. – V.X.)

———————

Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel)
(Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Trông Đợi (Didier Rimaud)