Chủ Đề: Hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã đến gần.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính
———————–

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hồn Con Nâng Lên Tới Chúa- Thánh Vịnh 24 (Tường Ân)

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Như Con Nai (Hải Linh – Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel)
(Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

THE END.

————————————-
Lối Ngài Bước Đi (Pm. Cao Huy Hoàng)

Nâng Hồn Lên Chúa (Trầm Hương, FMSR)

Con Nâng Tâm Hồn (Thiên Duyên)

Ca Nhập Lễ Mùa Vọng (Nguyễn Duy)

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh – Kim Long )

————————–
Con Vươn Linh Hồn Lên- Thánh Vịnh 24 (Mi Giáng)

Hồn Con Nâng Lên Tới Chúa- Thánh Vịnh 24 (Tường Ân)

Con Vươn Linh Hồn- Thánh Vịnh 24 (Huỳnh Minh Kỳ)

—————

Alleluia! Mùa Vọng (Michael Joncas)

—————-

Dâng Niềm Đợi Mong (Tường Ân)

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

Dâng Niềm Mong Đợi (Trần Quang Đức)

Lễ Dâng Trông Đợi (Dominic)

Lễ Dâng Mong Đợi (Nguyễn Duy)

————————-

Hãy Tỉnh Thức (Văn Chi)

Như Con Nai (Hải Linh – Trần Chúc)

Hướng Về Chúa (2 & 4 bè: Kim Long)

Nguyện Cầu và Tỉnh Thức (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

Giờ Cứu Độ ( Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Giờ Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Đinh Công Huỳnh)

Lạy Chúa Xin Hãy Đến (LV: Phương Linh – P. Hòa)

———————

Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel)
(Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Trông Đợi (Didier Rimaud)