Chủ Đề: Đức Kitô là Vua.

(Chúa Nhật 34 Quanh Năm cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ – Năm B)

(Đức Kitô Vua sẽ cho chúng ta tham dự vào vương quyền của Người)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

(November 25, Thursday – Thanksgiving Day)

———————–

Hoan Hô Vua Giêsu (Khuyết Danh)

Chúa Giêsu Là Vua (Thiên Quang)

Tôn Vinh Giêsu Vua (Vũ Đình Ân)

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)

Hoan Hô Vua Giêsu (Phạm Liên Hùng)

————————–
Chúa Làm Vua- Thánh Vịnh 92 (Mi Giáng)

Vua Hiển Trị- Thánh Vịnh 92 (Tường Ân)

Chúa Mặc Thiên Oai- Thánh Vịnh 92 (Đinh Công Huỳnh)

—————-

Xin Dâng Lên (2 & 4 Bè: Hoàng Vũ – NNT)

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)

————————-

Chúa Thực Là Vua (Thế Thông)

Giêsu Vua Tình Yêu (Phanxicô)

Giêsu Vua Muôn Vua (Huyền Linh)

Giêsu! Vua Chân Lý (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

Giêsu, Vua Tình Yêu ( Thái Nguyên)

Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

———————

Lạy Trái Tim Chúa (Khuyết Danh)