Chủ Đề: Sự cứu độ dành cho những người được chọn.
(Ngày bế mạc)

(Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

—————–

Về Bên Chúa (Nguyễn Duy)

Nguồn Ánh Sáng (Mi Trầm)

Nhịp Bước Lên Đền (Đinh Công Huỳnh)

—————-

Lạy Chúa Xin Bảo Toàn Con (Mi Giáng)

Thánh Vịnh 15 (Xuân Minh)

Tìm Nương Tựa Chúa (Đinh Công Huỳnh)

————————–

Kính Tiến Chúa (Kim Long)

Nguyện Cho Lời Con (Kim Long)

Nguyện Cầu Chúa Chí Ái (Kim Long)

———————-

Xin Tri Ân (Anh Tuấn)

Ngày Đó Giờ Đó (Tường Ân)

Ngày Phán Xét (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Chúng Con Cần Đến Chúa (Phanxicô)

Chúa Quy Tụ Dân Người (Đinh Công Huỳnh)

Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Từ Nơi Ngục Hình (Duy Thiên)