Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

—————–

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Tiến Vào Cung Thánh (Đào Nguyên Hà)

Về Nơi Cung Thánh (Đinh Công Huỳnh)

———————————

Thánh Vịnh 125 (hvh)

Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng (Mi Giáng)

Chúng Tôi Mừng Rỡ (Đinh Công Huỳnh)

—————-

Xin Dâng Lên (Linh Huyền Dung)

Này Từng Giọt Rượu (Kim Long)

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ – NNT)

———————-

Tình Ca Vô Tận (Ngọc Kôn)

Xin Mở Mắt Con (Kim Long)

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy)

Xin Mở Mắt Con (Phương Anh)

Xin Ban Thêm Lòng Tin (Mi Trầm)

Người Mù Bên Vệ Đường (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Hoa Mân Côi (Kim Long)