Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân.
(Hôn nhân bất khả phân ly)

(Tinh thần hy sinh phục vụ đem lại lợi ích cho con người)
(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

[ Khánh Nhật Truyền Giáo – Tông Đồ Giáo Dân ]

—————–

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Về Nhà Chúa (Kim Long)

Nhịp Bước Lên Đền (Đinh Công Huỳnh)

—————-

Ngàn Lời Chúa Tụng (Ngọc Linh)

Nguyện Chúa Thương (Hải Nguyễn)

Thân Lúa Miến (Mi Trầm – hòa âm: T.Ch)

———————-

Bài Ca Phục Vụ (Mi Trầm)

Phục Vụ Tin Yêu (Dao Kim)

Cũng Một Kiếp Người (Phạm Quang)

Đường Đến Vinh Quang (La Thập Tự)

Khiêm Nhu Phục Vụ (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)