Chủ Đề: Hãy từ bỏ mọi sự để theo Chúa.
(Sự khôn ngoan quí hơn giàu sang hay của cải)

(Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

Bổn Mạng Ca Đoàn Mẫu Tâm (April 17, 1988 – 2021)

Ca Nhập Lễ (4) (Nguyễn Văn Trinh)

Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy)

Bước Vào Cung Thánh 2 (Ngọc Linh)

Bài Ca Chúc Tụng (Trầm Hương, FMSR)

—————-

Thánh Vịnh 89 (hvh)

Dư Đầy Tình Chúa (Tường Ân)

No Phỉ Ân Tình Chúa (Đinh Công Huỳnh)

—————–

Chúng Con Dâng (Kim Long)

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương – Dao Kim)

Dâng Niềm Cảm Mến (Dâng Niềm Cảm Mến)

———————-

Xin Cho Tôi (Nguyễn Duy)

Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)

Hãy Luôn Từ Bỏ (Từ Duyên)

Bước Qua Cửa Hẹp (Huỳnh M. Kỳ – Đinh C. Huỳnh)

————————

Hát cho Bổn Mạng:

Cảm Tạ (Long Anh)

Ca Dao Tình Chúa (Ngọc Khôn)

Cảm Mến Hồng Ân (Kim Long)

Ngợi Ca Mẹ Maria (Cát Minh)

Nữ Vương Mân Côi (Trầm Thiên Thu)

—————————-

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)