Chủ Đề: Hợp nhất trong Thiên Chúa.
(Hôn nhân bất khả phân ly)

(Tháng Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi)

{ Thurs, October 7, Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (Lễ Nhớ) – Our Lady of the Rosary }

Bài Ca Hiệp Nhất (Văn Chi)

Trời Đất Với Muôn Loài (pctn)

Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)

—————-

Lễ Dâng Hiệp Nhất (Anh Tuấn)

Giờ Đây Chúng Con (Kim Long)

Tình Yêu Hiệp Nhất (Hải Nguyễn)

Làn Hương Thơm (Hạt Sương Nguyên/Vinam)

———————-

Đối Với Chúa (Thái Nguyên)

Bài Ca Hiệp Nhất (Thành Tâm)

Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy)

Địa Đàng Của Chúng Ta (Pm. Cao Huy Hoàng)

Không Được Phân Ly (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh)