Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời.
(Nhìn nhận điều tốt lành nơi người khác, không nên hẹp hòi ganh tị)

Ca Nhập Lễ (Nguyễn Duy Vi)

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Con Bước Lên Bàn Thờ (H. Khánh – K. Long)

—————-

Từng Giọt Rượu (Kim Long)

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh)

———————-

Phó Thác (Kiều Linh)

Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy)

Trái Tim Tinh Tuyền (Mi Trầm)

Cũng Một Kiếp Người (Phạm Quang)

Tấm Lòng Bao Dung (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Mẹ Maria (Tâm Bảo)

Về Bên Mẹ (Mk. Thúy Trang)