Chủ Đề: Phục vụ trong khiêm hạ.
(Người công chính bị bách hại)

Ca Lên Đi (3) (Kim Long)

Hỡi Thế Trần (Kim Long)

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

—————-

Xin Tiến Dâng (Đỗ Vy Hạ)

Là Đây Của Lễ (Ngọc Linh)

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô)

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

———————-

Nên Như Trẻ Thơ (TêRêSa)

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Con Đường Bé Nhỏ (Phanxicô)

Nước Trời Cho Ai (Huỳnh Minh Kỳ)

Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (Nguyễn Khắc Xuyên)