Chủ Đề: Hy sinh vác thập giá theo Chúa.

(Hành động và chấp nhận đau khổ vì Thiên Chúa)

Nơi Nhà Chúa (Viết Chung)

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Ca Khúc Lên Đền 1 (Ninh Doãn Hùng)

—————-

Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm)

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Đôi Tay Con Dâng (Quốc Vinh)

Lễ Dâng Hiệp Nhất (Anh Tuấn)

———————-

Chính Nhờ Ngài (Nguyễn Duy)

Theo Chúa (Thành Tâm)

Đường Đi Theo Chúa (Nguyễn Duy)

Theo Chúa (N. H. Cường – Viễn Xứ)

Ai Muốn Theo Ta (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Trông Cậy Chúa (2 Vers: N. Duy – Phanxicô – NNT)


—————————-

Mẹ Maria (Tâm Bảo)