Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng chữa lành.

(Thiên Chúa cứu chữa người nghèo khổ)

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Ca Khúc Hồng Ân 1 (Nguyễn Duy)

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Bước Vào Cung Thánh 2 (Ngọc Linh)

—————-

Dâng 2 (Nguyễn Duy)

Cùng Tiến Dâng (Phanxicô)

Cùng Tiến Dâng 2 (Phanxicô)

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)


———————-

Hãy Đến Với Chúa (Mi Trầm)

Ephata! Hãy Mở Ra (Thành Tâm)

Ngợi Ca Tình Chúa (Trần Minh Hứa)

Tôi Tin Chúa Thương Tôi (Anh Tuấn)

Ephata! (N. H. Cường – Viễn Xứ)

Chúa Chữa Người Câm Điếc (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


—————————-

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)