Chủ Đề: Lời Chúa là Lời Hằng Sống. (Tôn thờ Chúa vì Người có lời ban sự sống)

Tiến Về Nhà Chúa (Viết Chung)

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – Dao Kim)

—————-

Lễ Vật Huyền Siêu (Văn Chi)

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

———————-

Lời Chúa (Thành Tâm)

Lời Hằng Sống (Viễn Phương)

Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? (P. Kim)

Lời Hằng Sống (Hạt Sương Nguyên / Vi Nam)

Lời Chúa Trong Cuộc Đời (Nguyễn Duy)

Không Thầy Con Đến Với Ai? (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


—————————-

Mẹ Ơi (Viễn Xứ)

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)