Chủ Đề: Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ (Lc 1:39-56).

(Nhằm vào Chúa Nhật 20B Quanh năm)
{ Lễ Chính Ngày }

Kìa Bà Nào (Hoàng Diệp)

Một Điềm Lạ (Nguyễn Duy)

Một Điềm Lạ Vĩ Đại (Dao Kim)

Mẹ Về Thiên Cung (1) (Đỗ Vy Hạ)

Hát Khen Mẹ Về Trời (Đinh Công Huỳnh)

Đức Maria Hồn Xác Lên trời (Hải Triều)

—————-

Dâng (2) (Nguyễn Duy)

Ca Khúc Trầm Hương (Dao Kim)

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

———————-

Mẹ Lên Trời (Triệu Hà)

Magnificat (Thái Nguyên)

Mẹ Lên Trời (Kim Long)

Linh Hồn Tôi (2) (Kim Long)

Mừng Khen Đức Chúa (Thành Tâm)

Đáp Tiếng Xin Vâng (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

Ơ Trăng (2 Versions: Hải Triều & Hải Triều – Cát Minh)

Version 1:

Version 2:

—————————-

Mẹ Về Thiên Cung (Viễn Xứ)

Mẹ Về Thiên Cung (Phương Anh)

Trinh Vương Maria (Phạm Đức Huyến)

Ave Maria Trăng Từ Bi (Nguyễn Duy)