Chủ Đề: Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai dến với Ta sẽ không hề đói khát

Con Hân Hoan (Kim Long)

Hòa Tiếng Hát Ngợi Khen (Việt Khôi)

Mừng Khen Chúa (Lucien Deiss – Chu Công)

Con Hân Hoan Tiến Vào Nhà Chúa (Đức Độ)


—————-

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Con Xin Dâng Lên (Kim Long)

Như Hương Tỏa Bay (Thanh Thanh)

———————-

Hãy Đến Với Ta (Kim Long)

Bánh Trường Sinh (Thái Nguyên)

Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh)

Tiệc Thánh Trần Gian (Nguyễn Công Hiền)

Ta Là Bánh Bởi Trời (Nguyễn Mộng Huỳnh)

Hãy Đến Với Ta (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


—————————-

Sao Biển (Tâm Bảo)