Chủ Đề: Người Mục Tử nhân lành.

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Lời Chúa (Thế Thông)

—————-

Chúa Nhân Lành (Hải Ánh)

Chúng Con Dâng (Kim Long)

Thân Lúa Miến (2 Versions: Mi Trầm & T.Ch)

2 bè:

4 bè:

———————-

Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)

Con Đường Hạnh Phúc (Nguyễn Duy)

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Ign. Nguyễn Hùng Lân)

Đồng Cỏ Tươi (2 Versions: Hùng Lân & Cát Minh)

2 bè:

4 bè:

Ôi Cao Quý Thay (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Đàn Chiên Không Người Chăn (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


—————————-

Kìa Ai (Vinh Hạnh)

Kinh Trầm Ái (Revised: Ngọc Kôn)