Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng.

Con Hân Hoan (Kim Long)

Con Sẽ Vào (Ngọc Linh)

Tiến Bước Vào Nhà Chúa (Hải Nguyễn)

—————-

Bài Ca Dâng Hiến (Trầm Hương – Dao Kim)

Con Xin Dâng Lên (Kim Long)

Như Hạt Miến (Thành Tâm)

———————-

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)

Gieo Bước Hân Hoan (Thiên Lý)

Người Đã Cất Bước (Tri Văn Vinh)

Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Cùng Đem Tin Mừng (Martinô)