Chủ Đề: Vui thỏa trong sự yếu hèn.

(Số phận đau thương của sứ giả Chúa – Tiên tri bị khinh bỉ nơi quê hương mình)

Ca Lên Đi (3) (Kim Long)

Bước Vào (Phạm Liên Hùng)

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

—————-

Đây Hy Lễ (Kim Long)

Bánh Miến Với Rượu Nho (Kim Long)

Dâng Chúa Bánh Rượu (câu 1, 2 – Đ. C. Huỳnh)

———————-

Ca Tình Tri Âm (Kim Long)

Tình Yêu Chúa (TêRêSa)

Đường Con Đi (Nguyễn Duy)

Hy Vọng Vào Ngài (Ngọc Linh)

Xin Củng Cố Niềm Tin (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)