Chủ Đề: Đức tin có tính cách chữa lành.

(Kết thúc Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Về Nhà Chúa (Kim Long)

Đi Về Nhà Chúa (TêRêSa)

Đi Về Nhà Chúa (Sơn Dương)

Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy)

—————-

Như Hương Tỏa Bay (Thanh Thanh)

Ngàn Lời Chúc Tụng (Ngọc Linh)

Dâng Lễ (15) (Revised Version – Phạm Liên Hùng)

———————-

Chúa Dắt Dìu Con (Nguyễn Duy)

Hãy Đến Với Chúa (Severe de Thrace – Mi Trầm)

Trông Cậy Chúa (2 Versions: N. Duy – Phanxicô & NNT)

Xin Chạm Vào Con (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Thánh Tâm Giêsu Vua (Hoài Đức)