Chủ Đề: Giữ vững niềm tin.

Father’s Day

(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Về Bên Chúa (Tv 26 – Đỗ Vy Hạ)

Con Bước Lên (Kim Long)

Lòng Hân Hoan (Đinh Công Huỳnh)

—————-

Dâng Người Cha (Mi Trầm)

Bông Lúa Mới (Đinh Công Huỳnh)

Cuộc Đời Con Dâng (Thế Thông)

Hương Trầm Nghi Ngút (Đinh Công Huỳnh)

———————-

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy – Phanxicô)

Xin Ban Thêm Lòng Tin (Mi Trầm)

Cơn Bão Lớn (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ )

Sao Lại Sợ Hãi? (Huỳnh M. Kỳ – Đinh Công Huỳnh)

—————————-

Hát tặng cho Father’s Day:

Tình Cha Yêu (Tin Yêu – 2009)

—————–

Thánh Tâm Giêsu Vua (Hoài Đức)