Chủ Đề: Từ nhỏ bé (tầm thường), đến trọng đại vinh quang.

(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)

Về Bên Chúa (Tv 26 – Đỗ Vy Hạ)

Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy)

Con Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Khánh – Kim Long)

—————-

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

Ca Dâng Cảm tạ (Thy Yên)

———————-
Thân Phận Mọn Hèn (Long Anh)

Nước Trời Bền Vững (Tường Ân)

Hạt Giống Nảy Mầm (Đinh Công Huỳnh)

Chúa Luôn Quan Phòng (Đinh Công Huỳnh)

Nước Trời Như Hạt Giống (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

Dụ Ngôn Nước trời (Nguyễn H. Cường – Viễn Xứ)

—————–

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)