Chủ Đề: Chúa lên trời: Niềm hy vọng của chúng ta.
(Tháng Hoa Đức Mẹ)

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Mi Trầm)

Chúa Lên Trời (Ninh Doãn Hùng)

Chúa Lên Trời (Hoài Đức)

Chúa Thăng Thiên (Têrêsa)

—————————————————-

Rảy Nước Thánh:

Tôi Đã Thấy Nước (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

————————

Dâng Lễ:

Lời Chân Thành (Kim Long)

Xin Dâng Chúa (H. Dumont – Nguyên Kha)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Chúa Đã Lên Trời (Phanxicô)

Xin Ở Lại Với Con (Hải Triều – Cát Minh)

Ca Mừng Chúa Lên Trời (Thế Thông)

Chúa Đã Về Trời (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

———————–

Kết Lễ:

Cùng Nhau Bước Vào Đời (L.Guillot – Đ. Dũng)

Chúa Giêsu Lên Trời (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)