Chủ Đề: Đức Kitô, của lễ hiến tế.

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Mừng Chúa Phục Sinh (TêRêSa)

Mừng Chúa Phục Sinh (Thiên Ân)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Lễ Dâng Phục Sinh (Ngọc Linh)

Tiến Ca Phục Sinh (JXR Bùi Văn Trường)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Tôi Tin (Thành Tâm)

Tin Hay Không Tin (Nguyễn Lý)

Xin Ban Thêm Lòng Tin (Mi Trầm)

Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

Xin Ở Lại Với Con (Hải Triều – Cát Minh)


———————–

Kết Lễ:

Trong An Bình (Nguyễn Duy)

Loan Tin Chúa Phục Sinh (Đinh Công Huỳnh)