Chủ Đề: Hy sinh sự sống của chính mình – Sự chết phát sinh hoa quả.

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse – 03/19, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ – 03/25)

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Ngô – Hoàng Phúc)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Thân Lúa Miến (Mi Trầm)

Dâng Hồn Xác (Hùng Lân)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Hạt Giống Tình Yêu (Phương Anh)

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? (P.Kim)

Hạt Lúa Miến Cuộc Đời (Huỳnh M. Kỳ – Đinh C. Huỳnh)

Mùa Chay không hát bài cuối lễ