Chủ Đề: Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa.
(Phúc Âm: Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ)

(Tháng Kính Thánh Cả Giuse)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse – 03/19, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ – 03/25)

Lối Ngài Bước Đi (Tv.24 – Cao Huy Hoàng)

Xin Chỉ Cho Con (Tv.24 – Kim Long)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Tâm Tình Ca 2 (Thành Tâm)

Xin Mở Lượng Từ Bi (Mi Trầm)

Dù Con Chưa Thấy Ngài (Nguyễn Duy)


———————–

Mùa Chay không hát bài cuối lễ

Kết Lễ:

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đ. Nhu – Nguyễn K. Tuần)