Chủ Đề: Đức Kitô, của lễ hiến tế. Lắng nghe và sống Lời Chúa.
(Phúc Âm: Chúa Biến Hình)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse – 03/19, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ – 03/25)

Về Bên Chúa (Tv.26 – Đỗ Vy Hạ)

Con Hân Hoan Đi Tìm (Tv.26 – Mi Trầm)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Tiến Dâng Lên (Phanxicô)

Hiến Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng)

Xin Dạy Con Yêu Ngài (Thành Tâm)

Tình Chúa Biến Đổi Đời Con (Đinh Công Huỳnh)

———————–

Mùa Chay không hát bài cuối lễ

Kết Lễ:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)