Chủ Đề: Ăn năn sám hối. Sống hãm mình để thanh luyện.
(Chúa chịu sự cám dỗ: 40 ngày đêm trong sa mạc)

Chú ý: Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia (trừ các Lễ Trọng: Lễ Thánh Giuse, Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ)

Kinh Chay (Nguyễn Duy)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Lễ Toàn Thiêu (Hoài Chiên)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Nguyện Cầu (Thành Tâm)

Bốn Mươi Ngày Chay (Mai Lợi)

Lời Kinh Nguyện Trầm (Đỗ Vy Hạ)

Chúa Vào Nơi Hoang Địa (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

———————–

Mùa Chay không hát bài cuối lễ

Kết Lễ:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)