Chủ Đề: Tâm Tình Tạ Ơn

{ Mồng Một TẾT Tân Sửu, 2/12 – Ngày Cầu Bình An }

{ Mồng Hai Tết, 2/13 – Kính Nhớ Tổ Tiên }

{ Mồng Ba Tết, 2/14 – Cầu Cho Công Việc Làm Ăn }

Giao Thừa (Trầm Thiên Thu)

Lễ Giao Thừa (Khuyết Danh)

Phút Giao Thừa (Nguyễn Duy – Vũ Mộng Thơ)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Dâng Lễ Giao Thừa (Nguyễn Chánh)

Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa (Nguyễn Duy)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Năm Cũ Đã Qua (Thiên Quang)

Tạ Ơn Chúa (Linh Trần Thy)

Tâm Tình Tạ Ơn (Dấu Chân)

———————–

Kết Lễ:

Tất Niên (pctn)

Lời Tạ Ơn Cuối Năm (Linh Huyền Dung)