Chủ Đề: Người tín hữu hãy trở nên trong sạch.

{ Mồng Một TẾT Tân Sửu, 2/12 – Ngày Cầu Bình An }

{ Mồng Hai Tết, 2/13 – Kính Nhớ Tổ Tiên }

{ Mồng Ba Tết, 2/14 – Cầu Cho Công Việc Làm Ăn }

Ca Lên Đi 3 (Kim Long)

Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

Dâng Chúa Xuân (Nguyễn Duy)

Dâng Ngày Xuân (Thanh Lâm)

Lễ Dâng Mùa Xuân (Nguyễn Chánh)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Ca Tình Tri Âm (Kim Long)

Trái Tim Tinh Tuyền (Mi Trầm)

Kinh Đầu Xuân (Đức Dũng)

Chúa Động Lòng Thương (Huỳnh Minh Kỳ- Đinh Công Huỳnh)

Xin Chúa Chữa Lành (Thiên Duyên)


———————–

Kết Lễ:

Loan Báo Tin Mừng (Đinh Dũng – Đ. C. Huỳnh)

Xuân Ca (Đức Dũng)