Chủ Đề: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (Ngọc Linh)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Ca Dâng Cảm Tạ (Thy Yên)

Của Lễ Dâng Cha (Đinh Công Huỳnh)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Lời Ngài (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)

Sức Mạnh Lời Chúa (H. M. Kỳ – Đ. C. Huỳnh)

———————–

Kết Lễ:

Tận Hiến Cho Mẹ (Huyền Linh)