Chủ Đề: Hãy Sám hối và từ bỏ tội lỗi.

Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

Hát Lên Mừng Chúa (Thiên Duyên)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Dâng Lên Chúa (Duy Thiên)

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng)

Xin Chỉ Cho Con (Hùng Lân)

Chúa Là Con Đường (Phanxicô)

Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

Thời Giờ Đã Mãn (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)


———————–

Kết Lễ:

Kinh Trầm Ái (Ngọc Khôn)