Chủ Đề: Hãy giới thiệu Chúa cho người khác

Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)

Ca Lên Đi 2 (Kim Long)

—————————————————-

Dâng Lễ:

Con Xin Dâng (Nguyễn Duy)

Lạy Cha Rất Thánh (Vương Diệu)


—————————————————-

Hiệp Lễ:

Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Vy Hạ)

Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Hãy Đến Mà Xem (Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ)

Ở Lại Với Ta (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


———————–

Kết Lễ:

Gần Lòng Mẹ (Duy Tân)