Chủ Đề: Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người – Mt. 2, 2)

Ba Vua (lời Việt: NV)

Lễ Hiển Linh (Phanxicô)

Ba Vua Lên Đường (Giang Ân)

Ba Vua Phương Đông (Đinh Công Huỳnh)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Tâm Tình Hòa Bình 2 (Mi Trầm)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Trời Đêm Bê-lem (Đỗ Vy Hạ)

Cùng Đi Bê-lem (Hoài Đức – Vĩnh Phước)

Ca Mừng Chúa Hiển Linh (Đinh Công Huỳnh)

Theo Ánh Sao (Huỳnh Minh Kỳ – Đinh Công Huỳnh)


———————–

Kết Lễ:

Loài Người Ơi (Văn Thiều)