Chủ Đề: Lễ Mẹ Thiên Chúa
(Lễ Đặt Tên)

Kính Chào Mẹ (Dao Kim)

Mẹ Thiên Chúa (TêRêSa)

Kính Chào Mẹ Thiên Chúa (Kim Long)


—————————————————-

Dâng Lễ:

Lễ Dâng Với Mẹ (Khuyết Danh)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Hội Nhạc Thiên Quốc (Nhạc: Thánh An Phong – Lời: Hoàng Diệp)

Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)

Tình Yêu Chúa Đã Đến (Trầm Hương, FMSR)

Mẹ Suy Niệm Trong Lòng (H.M.K – Đ.C.Huỳnh)


———————–

Kết Lễ:

Dâng Mẹ (Hoài Đức)