Chủ Đề: Con trẻ lớn lên đầy khôn ngoan.
(Ngày Thánh Hóa các Gia Đình Công Giáo)

{Gia đình là tế bào của xã hội}

Loài Người Ơi (Văn Thiều)

Mau Lên Nào (Ban Thánh Nhạc)

Cùng Đi Belem (Lời: Hoài Đức – Nhạc: Vĩnh Phước)


—————————————————-

Dâng Lễ:
Lễ Dâng Gia Đình (Hải Triều)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Hội Nhạc Thiên Quốc (Nhạc: Thánh An Phong – Lời: Hoàng Diệp)

Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)

———————–

Kết Lễ:

Hân Hoan Muôn Lời (Khuyết Danh)