(Dec 24 @4:00pm)
(Trung Tâm Công Giáo – 2849 S. White Road – San Jose – CA 95148)

Tiếng Hát Thiên Thần (nhạc: Thánh An Phong – lời: Hoàng Diệp)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Hôm Nay (Adeste Fideles – Lời Việt: Hoài Chiên)


—————————————————-

Dâng Lễ:
Trong Máng Cỏ Đơn Sơ (Cung Thương – Lời 3 & 4: Peter Trần)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi (Phan Ngọc Hiến)

—————————————————-

Hiệp Lễ:

Đêm Thánh Vô Cùng (J. Mohr – F. Gruber – LV: Hùng Lân)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Cao Cung Lên (Hoài Đức – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Đêm Hồng Ân (O Holy Night) (Adolphe Charles Adam – lời Việt: N. V.)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

Mùa Đông Năm Ấy (Hoài Đức)

Trời Bừng Vui (A. C, Adam – Kim Long)


———————–

Kết Lễ:

Hang Belem (Hải Linh & Minh Châu – hòa âm: Trần Chúc)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————————————-

Câu Chúc Giáng Sinh (Cổ Ca Anh)