Chủ Đề: Hãy vui mừng trong Chúa.

Vài điều nên biết về Mùa Vọng:

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.
Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

———————–

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Nguyện Trời Cao (Hoàng Khánh- Kim Long)

————————–

Dâng Niềm Đợi Mong (Tường Ân)

————————-
Tiếng Kêu Trong Sa Mạc (Kim Ngân)

Chứng Nhân Sự Sáng (Đinh Công Huỳnh)

Chúa Là Nguồn Sự Sáng (H.M. Kỳ – Đ.C. Huỳnh)

Christ, Be Our Light- Giê Su Nguồn Sáng (B. Farrell – LV: Phan Hoàng)


—————————————-

Chúa Đã Gần Bên (O Come, O Come, Emmanuel) (Vũ Khởi Phụng – Vũ Hùng Tôn)

Trông Đợi (Didier Rimaud)